+++ เทศบาลตำบลแม่ตืน +++
     
 
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
      โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556เทศบาลตำบลแม่ตืน ได้ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ทั้ง 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 - 5 มีนาคม 2556

วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 2013-04-25         วัน/เดือน/ปี ที่แก้ไขข้อมูล: 0000-00-00     [มีผู้เปิดอ่าน: 1262 ครั้ง]